Impuls

Elisabethlaan 64
3200 Aarschot
016 56 95 68
info@impulsvorming.be
http://www.impulsvorming.be

Impuls vzw is een erkende vormingsinstelling. Wij organiseren cursussen, trainingen, coaching en procesbegeleiding voor particulieren en organisaties. Wij werken rond vijf thema’s die we breed invulling geven: Persoonlijke ontwikkeling – Verbindende communicatie – Omgaan met agressie & conflicten – Verbindend leidinggeven – Samenwerken in groepen & teams

Impuls streeft naar een samenleving waarin gelijkwaardigheid, samenhorigheid en samenleven mét erkenning van verschillen basiswaarden zijn. Wij geloven dat de manier van communiceren een sleutelelement is voor een duurzame verbinding tussen mensen en groepen.

Samen met jou verkennen we nieuwe mogelijkheden, proberen ze uit en helpen jou om ze te verankeren.

Scroll to Top