Internationaal Comité – IC

Mgr. Broekxplein 6
3500 Hasselt
011 29 09 17
info@icvzw.be
http://www.icvzw.be

De eerste etnisch-culturele kernen ontstonden begin 1950 binnen het ACV-Limburg. In 1989 verenigden deze afdelingen zich, samen met bevriende etnisch-culturele organisaties, in de vzw Internationaal Comité.

IC ondersteunt en begeleidt etnisch-culturele verenigingen en biedt ontmoetingskansen aan verantwoordelijken van verschillende nationaliteiten. Multiculturele activiteiten krijgen ruime aandacht.

Scroll to Top