Landelijke Gilden

Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 60 23
info@landelijkegilden.be
http://www.landelijkegilden.be

Landelijke Gilden verbindt mensen die zich samen inzetten voor levenskrachtige dorpen en een vitaal platteland. Landelijke Gilden heeft in meer dan 600 dorpen een actieve lokale afdeling. Als plattelandsbeweging ondersteunen en inspireren we alle mensen die zich willen inzetten voor de eigen leefgemeenschap, het dorp en het platteland als woon- en leefomgeving. Door onze werking willen we ook een meerwaarde betekenen voor de hele samenleving. Dit alles gebeurt vanuit een open christelijke visie op mens en samenleving. Daarom zijn dialoog, engagement, solidariteit, duurzaamheid, rechtvaardigheid en respect belangrijke waarden in onze lokale werking, maar ook bij onze aandacht voor veranderingen in de brede samenleving en in het beleid.

Scroll to Top