Liga voor Mensenrechten

Leopold II-laan 53
1080 Sint-Jans-Molenbeek

info@mensenrechten.vlaanderen
http://www.mensenrechten.be

Wij bouwen aan een vrije en open samenleving waarin mensenrechten er zijn voor iedereen.
De samenleving van de toekomst is doordrongen van een mensenrechtencultuur. Een cultuur waarin mensenrechten begrepen, verdedigd, gerespecteerd en gewaardeerd worden.

De doelstellingen zijn: schendingen van de mensenrechten vaststellen, bij de publieke opinie aanklagen en via de overheden structureel opheffen.

Scroll to Top