Merhaba

Baksteenkaai 76/2
1000 Brussel
0483 09 10 07
info@merhaba.be
http://www.merhaba.be

Merhaba verenigt en empowert LGBTQI+ personen met een migratieachtergrond. Samen bouwen we aan een inclusieve en solidaire samenleving, waar elk van ons zich thuis, veilig en volwaardig deel van voelt.

Via onze welzijnswerking bieden we mensen een luisterend oor, en helpen we hen om inzicht te krijgen in hun kwetsuren, en deze te overstijgen. Via onze sociaal-culturele werking bouwen we aan een gemeenschap van mensen die via educatieve praktijken en verbinding met anderen versterkt zijn in hun leiderschap en van daaruit samen met ons actief bijdragen aan een zorgzame en inclusieve samenleving.

Scroll to Top