Motief

Belgradestraat 80
2800 Mechelen
015 20 03 01
info@motief.org
http://www.motief.org

Vzw Motief is een sociaal-culturele vormingsinstelling voor volwassenen, gespecialiseerd in het ontwikkelen en begeleiden van impactrijke veranderingsprocessen omtrent ‘levensbeschouwing in de samenleving’.

Motief ondersteunt (groepen van) mensen in het respectvol en verbindend leren omgaan met andere (geloofs)overtuigingen en -praktijken. Motief wil daarmee (groepen van) mensen versterken zodat zij kunnen bijdragen aan een actief pluralistische samenleving in een kwaliteitsvolle democratie. Dit doet vzw Motief door mensen – in groepen, organisaties en gemeenschappen – te helpen groeien in bewustwording en in praktijk omtrent de eigen levensbeschouwelijke identiteit en die van andersdenkenden, omtrent de context waarin ieder van ons die identiteit beleeft, omtrent maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot levensbeschouwing, en omtrent constructieve vormen van samenleven en samenwerken – met respect voor ieders levensbeschouwelijke eigenheid en de bestaande diversiteit.

Motief biedt hierrond vormingen, werkmateriaal, publicaties, een gespecialiseerde bibliotheek, advies en verricht onderzoek.

Scroll to Top