Natuuracademie

Coxiestraat 11
2800 Mechelen
015 29 72 20
info@natuurpunt.be
https://www.natuurpunt.be/natuuracademie

Natuuracademie zorgt voor vorming en opleidingen rond natuur, klimaat en milieu, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en stilte over heel Vlaanderen.

Met onze werking vergroten we het draagvlak voor natuur en milieu in Vlaanderen en Brussel.

Samen met de vrijwillige inzet van geëngageerde burgers gaan we voor een duurzame en sociale samenleving. We worden hierin ondersteund door de Vlaamse overheid, provinciale en gemeentelijke overheden.

Scroll to Top