ORBIT

Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
02 502 11 28
info@orbitvzw.be
http://www.orbitvzw.be

ORBIT vzw is uw bondgenoot in de wereld van superdiversiteit & migratie.
Samen met mensen, organisaties en overheden zetten we in op:

  • een groeiend inzicht en vertrouwen van alle burgers in de superdiverse migratiesamenleving
  • meer gelijke behandeling van mensen met een migratieachtergrond en minder racistische discriminatie
  • het versterken van interlevensbeschouwelijke en interculturele competenties
  • de participatie van mensen met een migratieachtergrond in de politiek, het onderwijs en het sociaal-cultureel werk
  • een menswaardig migratiebeleid, menswaardig wonen van nieuwkomers en een toekomstgericht opvang van mensen zonder wettig verblijf.
Scroll to Top