Pasform

Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen
015 29 84 42
info@pasform.be
http://www.pasform.be

Pasform empowert personen met een beperking en bouwt aan een inclusieve samenleving 

Pasform is de sociaal-culturele organisatie voor volwassenen met een beperking, hun netwerk en de ruime samenleving. Pasform vertrekt vanuit het burgerschapsmodel en heeft tot doel de persoon met een beperking te versterken in zijn kwaliteit van leven én de samenleving te bewegen tot een daadwerkelijke en duurzame realisatie van inclusie.
Pasform versterkt personen via ervaringsgericht werken binnen levensbreed en levenslang leren. Cultuureducatie, cultuurbeleving en cultuurcreatie geven personen mogelijkheden tot ontplooiing en een volwaardige erkenning in de samenleving. Cultuur en leren zijn de hefboom voor een inclusieve samenleving.

Scroll to Top