Pax Christi Vlaanderen

Italiëlei 98a
2000 Antwerpen
03 225 10 00
paxchristi@paxchristi.be
http://www.paxchristi.be

Doel van Pax Christi is vanuit een christelijke visie de vrede (in ruime zin) bevorderen. Pax Christi Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging Pax Christi. Deze is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog en werkt nu in een twintigtal landen. Pax Christi voert actie, schrijft artikels en dossiers, zet experten aan het werk, interpelleert politici, licht de media in en blijft zichzelf: geweldloos, politiek ongebonden en evangelisch geïnspireerd.

Scroll to Top