S-Plus

Sint-Jansstraat 32
1000 Brussel
02 515 02 56
info@s-plusvzw.be
http://www.s-plusvzw.be

Doel: inspelen op de fysische, psychische, materiële, sociaal-culturele en morele belangen van de senioren door het :

  • organiseren en uitbouwen van het sociaal-cultureel vormingswerk in verenigingsverband
  • organiseren en verbeteren van de vrijetijdsbesteding en aangepaste vakanties
  • stichten van plaatselijke groeperingen van socialistische senioren en de begeleiding ervan
  • organiseren van activiteiten van sociale, medische en culturele aard.
Scroll to Top