Stichting Lodewijk de Raet – Kwadraet

Koningin Maria Hendrikaplein 64a
9000 Gent
09 382 75 70
info@de-raet.be
https://www.stichtinglodewijkderaet.be/

Stichting Lodewijk de Raet is een pluralistische instelling voor volwasseneneducatie. Het uitgangspunt voor haar beleid, werking en werving is een zelfbewuste samenleving in Vlaanderen die in haar verscheidenheid open staat voor andere culturen. De werking van de Stichting betreft zowel de culturele als de sociale, economische en politieke dimensies van onze samenleving. De activiteiten van de Stichting richten zich, in de traditie van het volkshogeschoolwerk, op de ontplooiing, emancipatie, mondigheid en participatie van de gehele Vlaamse bevolking. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de complexe samenhang tussen de persoonlijke ontplooiing en de maatschappelijke ontwikkeling. De Stichting wil een dynamische factor van sociale cohesie en culturele vernieuwing zijn in de Vlaamse gemeenschap en dit in Europees en mondiaal perspectief.”

Stichting Lodewijk de Raet bestaat uit 3 zelfsturende gespecialiseerde clusters

  • Kwadraet begeleidt leer- en veranderprocessen op mensenmaat om het engagement van mensen in de samenleving te versterken.
  • Schakel gespecialiseerd in lokale cocreatieve projecten
  • Actief na pensioen gespecialiseerd in cocreatieve seminaries voor vorming na een maatschappelijk actieve levensfase.
Scroll to Top