Toestand

Havenlaan 53
1000 Brussel
02 256 65 16
info@toestand.be
http://toestand.be

Toestand:  tijdelijk ruimtegebruik, duurzame verbindingen 

Toestand heractiveert onderbenutte (publieke) ruimtes door de ontwikkeling van een sociaal-culturele dynamiek, die laagdrempelig en inclusief is. Toestand maakt de sites gebruiksklaar en beheert ze. We doen dit door actief te zoeken naar partners (individuen en organisaties) die ruimte nodig hebben om te werken, creëren, ontspannen, leren en elkaar te ontmoeten. Zij doen de plekken heropleven en geven de ruimtes opnieuw een zinvolle functie. De rol van Toestand zit dan vooral in het onderling goed op elkaar laten inspelen en samenwerken van de uiteenlopende partners en gebruikers.

Scroll to Top