Uilenspel

Groot Begijnhof 85
9040 Sint-Amandsberg
09 351 51 15
info@uilenspel.be
http://uilenspel.be

Uilenspel vzw stelt zich tot doel te streven naar een solidaire en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen. We stimuleren actief burgerschap, vormen en verbinden vrijwilligers die gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie ondersteunen.

De vrijwilligers van Uilenspel vzw gaan op regelmatige basis aan huis bij kwetsbare gezinnen waarbij op een speelse manier gewerkt wordt aan de vaardigheden van de kinderen. Via deze toegangspoort ontstaat een sterke vertrouwensband waardoor vrijwilligers bruggen slaan tussen het gezin en de buurt, de school, de vrije tijd en andere dienstverlening.
Uilenspel vzw organiseert een ruim vormings- en activiteitenaanbod voor de vrijwilligers. Zo versterkt Uilenspel vzw de vrijwilligers in hun ondersteuning ten aanzien van kind en gezin.

Scroll to Top