Unie van Actieve Verenigingen

Stationsstraat 96
3582 Koersel
011 45 41 41
info@uavbelgie.be
https://www.uavbelgie.be

De Unie van Actieve Verenigingen is een vrijwilligersorganisatie en wil mensen in een kwetsbare positie een volwaardige plaats in de samenleving geven. Bijzondere aandacht gaat naar mensen in armoede en mensen met een migratieachtergrond. We streven naar een samenleving met respect voor diversiteit en gelijke kansen om volwaardig deel te nemen. Om dit te realiseren, richten wij ons zowel op mensen in een kwetsbare positie als op de brede samenleving.

We doen dit vanuit 3 pijlers:

  • verenigingen ondersteunen om mensen te versterken en te verbinden; wij geloven dat een sterk netwerk mensen kracht geeft en isolement doorbreekt;
  • een sterke belangenbehartiger zijn voor personen in een kwetsbare positie in het bijzonder personen met migratieachtergrond en personen in armoede;
  • een laagdrempelig en toegankelijk aanspreekpunt zijn voor iedereen die werkt aan een inclusieve samenleving; wij werken in partnership met voorzieningen en instanties.
Scroll to Top