Vlaamse actieve senioren

Lange Winkelhaakstraat 38
2060 Antwerpen 6
03 233 50 72
info@vlaamseactievesenioren.be
http://www.vlaamseactievesenioren.be

Een warme, Vlaamse, sociaal-culturele vrijwilligersvereniging voor senioren, dynamisch, pluralistisch, niet-partij gebonden. Wij ijveren voor samenhorigheid, ontplooiing en belangenbehartiging, voor ouder worden in de eigen vertrouwde omgeving. Bij Vl@s is geen plaats voor vereenzaming en individualisme!

Scroll to Top