Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Kruidtuinstraat 75
1210 Brussel
02 225 44 00
info@vluchtelingenwerk.be
http://www.vluchtelingenwerk.be

Vluchtelingenwerk zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers.

De visie en de werking steunen op vier pijlers:

  1. We komen op voor het recht om te vluchten
  2. We waken over de rechten van iedereen die asiel aanvraagt in ons land
  3. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat
  4. We werken samen om mensen op de vlucht te beschermen

Opdrachten :

  • We zetten druk op het beleid
  • We sensibiliseren het ruime publiek
  • Opvang asielzoekers
  • We ondersteunen iedereen die asielzoekers bijstaat
  • We werken rond integratie
  • We brengen mensen samen
Scroll to Top