Vorming en Actie

Hoogstraat 42
1000 Brussel
02 506 83 71
vormingenactie@vlaams.abvv.be
http://www.vlaamsabvv.be

Vorming en Actie is een sociaal-culturele organisatie, die zich met vormings- en bewegingswerk inzet rond de thematiek van werk, werkloosheid en hiermee verbonden samenlevingsvraagstukken.

Scroll to Top