Vredesactie

Patriottenstraat 27
2600 Berchem
03 281 68 39
contact@vredesactie.be
http://www.vredesactie.be

Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een samenleving waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen ermee.
Vredesactie is een motor voor de ontwikkeling van geweldloze actie en de uitbouw van een niet-militair veiligheids- en buitenlands beleid.
Vredesactie zet mensen in beweging. Via campagnes en trainingen verhogen we de kracht van mensen om geweldloos in verzet te komen tegen onrecht en geweld.
Basisdemocratie en pacifisme zijn voor Vredesactie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deelnemers nemen op zoveel mogelijk manieren eigen engagementen op. Vredesactie wordt gemaakt door iedereen die er zich actief voor inzet.

Scroll to Top