Waerbeke

Waarbekeplein 19
9506 Waarbeke
054 24 57 54 of 0476 59 27 15
info@waerbeke.be
https://www.waerbeke.be

Waerbeke bevordert en ondersteunt de integratie van stilte in alle domeinen van de samenleving.
Waerbeke vertrekt vanuit het verdiepend en verbindend vermogen van stilte-rust-ruimte.
Te midden van toenemende druk op open ruimte, polarisering en zinverlies inspireert en stimuleert Waerbeke maatschappelijke vernieuwing en duurzame systeemverandering.
Waerbeke informeert en sensibiliseert en zet met diverse praktijkgemeenschappen publieksgerichte projecten en campagnes op.

Scroll to Top