Welzijnsschakels

Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
0477 97 51 73
helpdesk@welzijnsschakels.be
http://www.welzijnsschakels.be

Welzijnsschakels zijn 188 welzijnsschakelgroepen met duizenden mensen die zich vrijwillig inzetten in de strijd tegen armoede, sociale uitsluiting en discriminatie en voor een rechtvaardige en duurzame samenleving waarin iedereen meetelt.

Ontmoeten is een kernwoord in het verzet tegen uitsluiting. Wij willen kansen bieden aan iedereen die uitsluiting ervaart door armoede of afkomst, en dat doen we terwijl we elkaar ontmoeten, in onze eigen buurt.Ā Welzijnsschakelgroepen zetten in op vrije tijdsbeleving, belangenbehartiging, noodhulpinitiatieven en vormingsmomenten. Welzijnsschakelgroepen werken in hun gemeente of stad samen met het lokale bestuur, verenigingen, scholen, hulpverlening, etc. Welzijnsschakels ondersteunt de groepen via vormingsmomenten, procesbegeleiding en via projecten.

Scroll to Top