Welzijnszorg

Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
02 502 55 75
info@welzijnszorg.be
http://www.welzijnszorg.be

Welzijnszorg zet mensen aan om armoede in Vlaanderen en Brussel uit te sluiten.

De campagnes vergroten het inzicht en het maatschappelijk draagvlak voor solidariteit en structurele armoedebestrijding.

We beïnvloeden het beleid door jaarlijkse campagnes, actie en dialoog met de betrokken actoren.

We ondersteunen concrete initiatieven die ernaar streven dat iedereen zijn sociale basisrechten gelijkmatig kan aanwenden.

Scroll to Top