okt
19
2022

De kracht van de plek

Een plek doet wat met mensen. Mensen doen wat met plekken. Op 22 september organiseerde Socius het inspiratiemoment ‘Burgerinitiatieven en de kracht van plekken’. Die dag brachten we in beeld op welke manier burgerinitiatieven nieuwe sociaal-culturele plekken doen ontstaan of hoe plekken mensen kunnen mobiliseren. Het gebouw, de ruimte, de locatie, … of omgekeerd het gebrek eraan blijken immers vaak drivers te zijn in het initiatief van mensen.

Naar aanleiding van het inspiratiemoment interviewde Endeavour, bureau voor sociaal-ruimtelijk onderzoek en co-creatie, verschillende trekkers van burgerinitiatieven die iets doen met een plek. Een plek waar ze van dromen, een plek die ze van kinds af kennen, een plek die ze anders ervaren dan het grote publiek, … De hamvraag: op welke manier zetten ze een plek in om hun project vorm te geven en hoe bepaalt de plek hun project? Welke ruimtelijke tactieken en kwaliteiten mobiliseren burgers in hun initiatieven? Endeavour legde hun sociaal-culturele verhalen naast inzichten uit de sociale geografie en stadsplanning en kwam zo tot zeven lessen.

Zeven lessen over over hoe burgers omgaan met plekken, welke ruimtelijke tactieken ze ontwikkelen, hoe ze zich verhouden tot ruimtelijke transformatie … Tijdens het inspiratiemoment gingen we in op de vraag hoe ondersteunende actoren zich kunnen verbinden met burgerinitiatieven, hoe ze ze kunnen versterken. Daarvoor deden we een beroep op de inzichten en ervaringen van de deelnemers: sociaal-cultureel werkers, opleidingsverantwoordelijken of ambtenaren met ervaringen met plekgedreven of plekgerichte burgerinitiatieven.

Alle lessen en reflecties werden nu gebundeld in een handige paper die je hier kan downloaden.

  • Sophie Leroy, Joachim Leemans, Tim Devos, Griet Juwet (Endeavour) en Nele Vanderhulst (Socius)
  • 2022
  • gratis

Scroll to Top