aug
31
2023

De waarde en betekenis van het civiel sociaal-cultureel actorschap

“Wat is de waarde en betekenis van sociaal-cultureel volwassenenorganisaties en burgerinitiatieven voor onze samenleving?”

Die vraag legde Socius voor aan sociale wetenschappers. Lode Vermeersch (KULeuven), Anke De Malsche (UA), Hanka Otte (UA), Pascal Gielen (UA) en Stijn Oosterlynck (UA) gingen er samen mee aan de slag.

De onderzoekers verzamelden heel wat informatie bij sociaal-cultureel volwassenenorganisaties, burgerinitiatieven, andere middenveldspelers, overheden en marktspelers. Ze brachten contacten van volwassenenorganisaties en burgerinitiatieven met andere middenveldspelers, overheden en marktspelers in kaart en onderzochten hoe via zo’n contacten waarde en betekenis aan het civiel sociaal-cultureel actorschap wordt toegeschreven.

Het is een complexe vraag. We weten ondertussen al langer dat het beeld van civiel sociaal-cultureel actorschap niet altijd even helder is. Het verwondert daarom niet dat de onderzoekers genuanceerde antwoorden formuleren.

  • Vermeersch L., De Malsche A., Otte H., Oosterlynck S. en Gielen P.
  • 2023
  • gratis

Scroll to Top