nov
30
2023

Magazine 2023: Alles politiek

Van liberale democratie tot democratische praktijk.
Van gedepolitiseerde samenleving tot politiserende praktijk.
Van systeembestendiging tot burgers die de bestaande orde uitdagen.
Van post- tot hyperpolitiek.

In een democratie gaan de politiek en het politieke hand in hand. De politiek staat voor politieke partijen, hun uitgangspunten en visie op de toekomst. Zij streven ernaar om via democratische verkiezingen deel te nemen aan het bestuur. Het politieke staat voor de wijze waarop we onze collectieve besluitvorming vormgeven, hoe we de samenleving ordenen én richting geven. Daarin hebben burgers en burgergroeperingen een belangrijke stem. Via politiserende praktijken dragen ze bij aan het publieke debat over het samenleven. Dat debat is onlosmakelijk verbonden met de onderliggende machtsverhoudingen en orde in de samenleving. De politieke opdracht zit in de kern van het sociaal-cultureel werk. De gerichtheid op sociale verandering en ontwikkeling, respect voor diversiteit, duurzaamheid, emancipatie en gedeeld burgerschap getuigen daarvan.

We zijn allemaal politiek.

Maar is dat ook zo? Wegen alle stemmen evenveel door? Welke drempels zijn er voor mensen om het politieke vorm te geven? Hoe ziet de relatie tussen de politiek en de civiele samenleving eruit? En hoe verandert die relatie door de tijd? Welke evoluties en tendensen zien we in het middenveld? Hoe kunnen we het politieke meer zichtbaar maken? Hoe kunnen we toekomstbeelden creëren en introduceren? …

Samen met politici, middenveldactoren, sociaal-cultureel werkers, filosofen en burgers gingen we tijdens de Trefdag Sociaal-cultureel werk van 16 november 2023 op zoek naar antwoorden op die en andere prangende vragen.

Met dit magazine bieden we extra leesvoer en inspiratie.

  • Mieke Vasseur, Max Frans, Silke Jaminé, Marc Jans, Staša Pavlović, Stefaan Segaert en Gie Van den Eeckhaut
  • 2023

Scroll to Top