apr
17
2024

Memorandum aan de Vlaamse Regering 2024-2029

Socius, het steunpunt sociaal-cultureel werk, formuleerde zijn beleidsaanbevelingen ten aanzien van de Vlaamse Regering 2024-2029. Het memorandum focust op het Vlaams cultuurbeleid en het sectoraal sociaal-cultureel beleid. 

Cultuurbeleid moet bijdragen aan culturele democratie. Dit veronderstelt samenwerking tussen en binnen beleidsdomeinen, een sterk sectoraal beleid en aandacht voor de specificiteit van de verschillende deelsectoren binnen een transversaal beleidskader.

De waarde van civiel sociaal-cultureel werk als belangrijke democratische actor moet erkend worden. Daarnaast verdient burgerinitiatief ruimte en ondersteuning. Socius vraagt de nieuwe Vlaamse Regering te investeren in het erkende sociaal-cultureel volwassenenwerk, in rechtszekerheid en te gaan voor decretale rust.

Je kan het volledige memorandum hier downloaden.

 

  • Fred Dhont
  • 2024

Scroll to Top