mrt
23
2023

Naar een eigen visie op de sociaal-culturele rollen

Sinds de jaren ’90 maakt het sociaal-culturele beleidskader gebruik van de ‘sociaal-culturele functies’. Vandaag zijn ze verworven en gemeengoed. Veel sociaal-culturele organisaties zijn het gewoon geworden om in die termen over hun praktijken te spreken. Functies zijn ondertussen door organisaties en werkers dus min of meer begrepen en werkzaam in hun manier van plannen, registreren en rapporteren.

Met het decreet van 2017 doet er – naast de functies – een nieuw kader zijn intrede: ‘sociaal-culturele rollen’. De verbindende, kritische en laboratoriumrol. Dat nieuw kader moet een antwoord geven op het afbakeningsvraagstuk. De rollen geven – samen
met de functies en het criterium van een werking in de vrije tijd – een kader om te beslissen of een aanvragende organisatie echt tot het sociaal-cultureel volwassenenwerk behoort. Het nieuwe kader lijkt op het eerste gezicht een nieuwe normatieve verplichting waaraan organisaties moeten voldoen.

Maar misschien is dat perceptie. Eerder dan iets nieuw te verplichten, zet het decreet van 2017 de historische kern van het sociaal-cultureel werk weer centraal. Want sociaal-culturele organisaties zijn civiele actoren die zich bewegen in het maatschappelijk middenveld om mee vorm en richting te geven aan de samenleving. Als sinds hun ontstaan, hebben ze altijd geprobeerd om een antwoord te vinden op een maatschappelijke nood of een samenlevingsvraagstuk.

De publicatie ‘Naar een eigen visie op de sociaal-culturele rollen’  bestaat uit drie delen:

  • In een eerste deel leggen we uit hoe de sociaal-culturele rollen al van oudsher verweven zijn met sociaal-cultureel werk.
  • In een tweede deel laten we zien wat elk van de drie rollen precies inhoudt: hoe moet je ze begrijpen?
  • In deel drie presenteren we drie kernvragen die je bij elke rol kan stellen als aanzet voor het formuleren van een eigen visie.

Meer weten over de sociaal-culturele functies en rollen? Neem dan zeker hier eens een kijkje.

  • Silke Jaminé en Gie Van den Eeckaut
  • 2023
  • gratis

Scroll to Top