okt
11
2021

Sociaal-cultureel volwassenenwerk na corona

In opdracht van de Taskforce Relance Cultuur van minister Jambon en in samenwerking met Cultuurloket stelde Socius tijdens de zomer van 2021 het rapport ‘Sociaal-cultureel volwassenenwerk na corona’ op.

Een rapport dat de veerkracht en kwetsbaarheid van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in beeld brengt tijdens de coronapandemie en dat daarnaast inzoomt op een postcorona-agenda voor de samenleving, het beleid en de sector. Het rapport kwam onder meer tot stand op basis van een sectorbevraging en met de inbreng van diverse focusgroepen.

De praktijken die in de publicatie worden aangehaald, kan je hier in detail bekijken.

  • Erik Béatse
  • 2021
  • gratis

Scroll to Top