sep
2
2022

Stromen in de civiele samenleving

Een analyse van de goedgekeurde subsidieaanvragen sociaal-cultureel volwassenenwerk 2021-2025

131 goedgekeurde subsidieaanvragen bevatten een schat aan informatie over het SCvW in Vlaanderen en Brussel. In zo’n dossier expliciteren organisaties hoe ze als civiele actor naar de samenleving kijken, hoe ze zich in die samenleving positioneren, welke ambities ze hebben, hoe ze die ambities willen realiseren en hoe ze zich organiseren om daarin te slagen.

We weten ondertussen al langer dat het SCvW een zeer grote verscheidenheid aan thema’s, doelen, doelgroepen, vormen en werkwijzen herbergt. Daardoor is de sector moeilijk in cijfers en categorieën te vatten. Die verscheidenheid typeert ook de 131 subsidiedossiers. Voor Socius, het steunpunt voor sociaal-cultureel werk, een goede reden om alle dossiers grondig te analyseren, zowel kwantitatief als kwalitatief. Zo willen we de schat aan informatie ontginnen en bijdragen aan een beter zicht op en inzicht in het SCvW in Vlaanderen en Brussel.

Welk types sociaal-cultureel volwassenenwerk kunnen we onderscheiden?
Wat typeert sociaal-cultureel volwassenenwerk als actor in de civiele samenleving?
Hoe organiseert het sociaal-cultureel volwassenenwerk zich? …

Met de analyse van de goedgekeurde subsidieaanvragen sociaal-cultureel volwassenenwerk 2021-2025 reiken we informatie en inzichten aan, sporen we patronen, clusters en deelgebieden in de sector op en brengen we stromen in de civiele samenleving in beeld. We hopen hiermee zowel de sector, het werkveld, de ondersteuning ervan als het beleid te inspireren.

Je kan het rapport Stromen in de civiele samenleving gratis downloaden. Er is ook een longread over het rapport beschikbaar, die vind je hier.

  • Marc Jans en Joren Van Gucht
  • 2022

Scroll to Top