sep
23
2020

Take Five

Lokale burgerinitiatieven schieten bij wijlen als paddenstoelen uit de grond. Ze vinden niet altijd de grootste supporter of de juiste partner in het lokale bestuur. Dat is niet altijd goed toegerust om een gezonde voedingsbodem voor burgerinitiatieven te creëren.

Een studiereis in de zomer van 2017 over de relatie tussen lokale besturen en burgerinitiatieven in de provincie Noord-Brabant (Nederland) opende vele ogen: sociaal-cultureel werkers en ambtenaren van lokale besturen konden samen vaststellen dat er duidelijk nog rek zit op wat gemeentebesturen kunnen ondernemen om burgerinitiatieven te laten bloeien. Een lees- en studiegroep bracht in de zomer van 2018 op basis van tekst en praktijk een aantal verdiepende inzichten bij elkaar over hoe dat zou kunnen gerealiseerd worden. Uit al die ervaringen en in- zichten brouwen we met deze tekst een leidraad voor reflectie en het maken van keuzes.

In ‘De participatieve omslag’ gaan Filip De Rynck en Stef Steyaert ervan uit dat onze democratie niet in crisis is, maar in volle transitie. Een democratisch systeem is dynamisch en nooit ‘af’: het ontwikkelt zich voortdurend als antwoord op wisselende maatschappelijke uitdagingen. Nieuwe verschijningsvormen van democratie en participatie tonen zich eerst op het lokale vlak. Daar waar burgers van onderuit nieuwe democratische verhoudingen ontwikkelen. Dat was zo in het verleden en dat is ook nu weer het geval. De toekomst van de democratie moeten we niet ver aan de einder zoeken als een nieuw te bedenken concept. De toekomst van de democratie speelt zich af vlak onder onze neus, waar onze leefwereld weerbarstig en eigenzinnig reageert op de vele uitdagingen waar onze samenleving mee te maken heeft. Die toekomst dringt zich op, barst langs de kieren in het gestolde systeem naar buiten.

  • Gie Van den Eeckhaut
  • 2020
  • gratis

Scroll to Top