mrt
7
2022

Publiek gaan! Politiserend handelen in het sociaal werk

Politiserend werken, Sociaal-cultureel werken

Nieuws, Publicatie

Politiserend handelen is een krachtige en specifieke manier om je politieke opdracht als sociaal werker vorm te geven. Vertrekkend vanuit de normatieve grondslag van het sociaal werk draag je zo bij aan het publieke meningsverschil over hoe we de samenleving inrichten.

Socius legde zonet de laatste hand aan het boek ‘Publiek gaan! Politiserend handelen in het sociaal werk’, het resultaat van anderhalf jaar werken aan de krachtlijn politiserend werken. Het boek wil sociaal werkers inspireren en verrijken om hun politiserend handelen te versterken.

Publiek gaan! … omdat het kan én moet

Het boekt brengt politiserend handelen als deel van het DNA van het sociaal werk op begrip en reikt je een handelingskader aan. Het schetst kansen en bedreigingen voor dit handelen vanuit tendensen in de omgeving en in het sociaal werk zelf. Het blikt terug en verkent hoe sociaal werkers vroeger en vandaag politiserend werken rond maatschappelijke uitdagingen als wonen, werk, duurzaamheid en migratie. 
 
Het boek nodigt sociaal werkers en organisaties uit om in de eigen context te onderzoeken hoe ze kunnen bijdragen tot het publieke meningsverschil. Het zet beleidsmakers ertoe aan om de waarde van dit politiserend handelen te erkennen als onderdeel van een vitale democratie. En het spoort opleiders aan om het een plek te geven in de kern van de opleiding van sociaal werkers. 

Praktijkgericht

Het boek kwam tot stand op initiatief van Socius in het kader van het actieplan Sterk Sociaal Werk. Meer dan 50 praktijkwerkers, opleiders en academici leverden met de ruggensteun van een uitgebreide redactie, een publicatie af die ruimte biedt aan een handelingskader, een historische terugblik, theoretische inzichten, opiniestukken, praktijkvoorbeelden en veel meer.

Bekijk de inhoudstafel.

Maak plaats in je boekenkast

Je kan je exemplaar bestellen bij uitgeverij Garant (288 pagina’s, 31 euro).


Nele Vanderhulst

Nele Vanderhulst

Scroll to Top