Vacaturebank

Onderstaande voorwaarden gelden voor het plaatsen van vacatures op de Socius-site. Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door Socius, steunpunt sociaal-cultureel werk vzw, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel.

 • Per geplaatste vacature rekent Socius een bedrag van 45 euro (inclusief BTW) aan. Dat bedrag dient om administratieve kosten te dekken.
 • Er wordt een factuur opgemaakt voor het verschuldigde bedrag. Die wordt na de plaatsing van de vacature toegezonden.
 • Erkende organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en/of hun regionale afdelingen kunnen hun jobaanbiedingen gratis op de website plaatsen.
 • Vacatures worden maximaal 1 maand online geplaatst. Hierbij geldt de datum waarop de vacature voor het eerst effectief op de website verschijnt, als startdatum.
 • Eventuele latere verbeteringen of toevoegingen aan vacatures worden niet aangerekend.
 • Drie soorten vacatures komen in aanmerking voor opname in de jobrubriek van www.socius.be:
  • alle vacatures van erkende organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk;
  • vacatures van niet-commerciële organisaties uit de brede sociaal-culturele sector waarvoor personen met een opleiding sociaal-agogisch werk, sociaal of pedagogisch hoger onderwijs of een andere menswetenschappelijke richting in aanmerking komen;
  • vacatures van niet-commerciële organisaties uit de brede sociaal-culturele sector waarvoor personen die vertrouwd zijn met, of ervaring hebben in, de brede sector van het sociaal-cultureel werk, in aanmerking komen.
 • Socius eigent zich het recht toe vacatures te weigeren.
 • Ingevoerde vacatures verschijnen onmiddellijk online. De factuur voor het verschuldigde bedrag wordt u nadien toegezonden.
 • Socius kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van technische problemen die buiten de macht van Socius vallen.
 • Voor vragen over het plaatsen van vacatures, neemt u contact op met veerle.verdoodt@socius.be, 02 215 27 08.
 • Ieder geschil over deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de Brusselse rechtbanken uitsluitend bevoegd.
 • Door gebruik te maken van het online-formulier voor het plaatsen van vacatures op de Socius-website, aanvaardt u bovengenoemde algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe ze na te leven.
Scroll to Top