nov
24
2022

Werk in beeld…

Beroeps- en competentiekader, Sociaal-cultureel werken

Blog

Vier praktijkwerkers uit de sociaal-culturele sector tonen hoe hun takenpakket eruit ziet aan de hand van een fotodagboek. Ontmoet Annelies De Tender van Co-Searching, Hakan Kiliç van IC vzw, Charlotte Van Grembergen van Welzijnsschakels en Sarah Janssen van Onafhankelijk Leven.

Annelies De Tender, regioverantwoordelijke Oost-Vlaanderen Co-Searching

Ik ben altijd bezig met luisteren en praten met vrijwilligers, deelnemers en collega’s.

Op weg naar DUO for a JOB om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Na corona geniet ik extra van face-to-face ontmoetingen. Zoveel fijner dan een Zoom-overleg! Omdat duurzaamheid belangrijk is, verplaatsen we ons altijd met de fiets of het openbaar vervoer.

Enkele keren per maand organiseren we een co-working voor onze vrijwilligers in Gent: het moment om workshops voor te bereiden, te brainstormen, of – als je zelf werkzoekend bent – naar werk te zoeken.

We zitten samen met ons team en enkele bestuursleden om na te denken over de toekomst. Waar staan we nu? Welke keuzes moeten we nog maken? Wat of wie hebben we nog nodig om ons team te versterken? Procesbegeleider Kris ondersteunt ons in dit traject.

Co-Searching workshops: this is where the magic happens! De mix van deelnemers en diepe gesprekken waarbij iedereen van elkaar leert, zijn een voorrecht om te organiseren en mee te maken. Tijdens zo’n workshop ondersteun ik de vrijwilligers zodat zij zich volop kunnen concentreren op het begeleiden van de workshop. Ik doe het onthaal, regel praktische zaken, doe een evaluatiegesprek met de vrijwilligers en zorg voor een follow-up achteraf.

Werken op verplaatsing betekent soms ook à l’improviste op zoek gaan naar een locatie om met ons team te vergaderen. Een snackbar met wifi? Check! Gelukkig zijn we flexibel en hebben we niet veel nodig voor onze wekelijkse teamvergadering.

Een klein team betekent ook: meedenken met je collega’s. Collega Nadia werkt momenteel aan een nieuwe website én een nieuwe branding voor Co-Searching. Op tafel ligt een voorstel voor de structuur van de website. Wij geven feedback. 

Hakan Kiliç, administratief medewerker bij internationaal Comité vzw, federatie van ethnisch-culturele minderheden

Ik wil herinnerd worden als een administratieve duizendpoot.

Mijn voornaamste taken zijn de ondersteuning van de directie, de boekhouding, personeelsadministratie en CRM. Daarnaast heb ik enkele minder frequente, maar even belangrijke taken zoals IT- en websitebeheer en contacten voor het onderhoud van onze kantoren.

Soms steek ik mijn handen uit de mouwen bij de voorbereiding van een leuke activiteit. Dat brengt afwisseling in mijn job. Zo help ik mee met het opbouwen van standen, zalen, inrichting … Eigenlijk ‘alles’ waarmee ik mijn collega’s op dat moment kan helpen.

Regelmatig neem ik deel aan teamvergaderingen, vormingen en interne werkgroepen voor communicatie, gebouwenbeheer …

Omdat de boog niet altijd gespannen hoeft te staan, geniet ik mee van een aantal recepties, teambuildingactiviteiten en inspirerende babbels.

Charlotte Van Grembergen, educatief medewerker Diversiteit & Lokaal politiserend werk bij Welzijnsschakels (188 groepen die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting)

Ik (links), Valentine (midden) en Lieven (rechts) vormen samen de werkgroep Diversiteit. Bij Welzijnsschakels vzw denken we na over zaken die vandaag de dag leven en hoe we groepen kunnen ondersteunen bij vragen rond dat thema. Altijd boeiende gesprekken waarbij we vaak externe partners, vrijwilligers en professionele ervaringsdeskundigen proberen te betrekken.

Welzijnsschakel (W)armkracht Vilvoorde denkt samen met mijn collega Valentine en mij na over hoe we het lokaal bestuur en de directies van scholen kunnen aanspreken rond onderwijs. We zitten met een tiental vrijwilligers en deelnemers van (W)armkracht rond de tafel.

Vandaag volg ik de vorming Hoe omgaan met polarisering? van Socius. Als educatief medewerker bij Welzijnsschakels vzw ben ik vooral bezig met mijn expertises: Diversiteit en Lokaal politiserend werken.

Welzijnsschakels Stapje in de wereld geeft uitleg over werking tijdens hun startavond in Leuven.

Ik vertrek vroeg vanuit Gent naar Boom om bij Welzijnsschakel Boom een vergadering mee te volgen rond hun opendeurdag en werking.

De derde startavond van Welzijnszorg in Mechelen wordt afgesloten met prachtige slam poetry van een ex-stagiaire van Welzijnsschakels die met woorden weet te raken over hoe digitalisering mensen uitsluit.

Startavond campagne Digitalisering van Welzijnszorg in Gent waarbij Welzijnsschakels vzw ondersteunt.

Dankzij SAM vzw volgde ik een superinteressant webinar door Tuur Ghys over structurele armoedebestrijding.

Sarah Janssen, coach bij Onafhankelijk Leven (de organisatie helpt mensen met een fysieke of verstandelijke handicap hun leven zo zelfstandig mogelijk in te vullen)

“Als coach ben ik meerdere uren per week op de baan voor huisbezoeken bij verschillende budgethouders.”

Bij dit gezin kom ik maandelijks langs om te helpen bij hun administratie voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH): facturen indienen, bankrekeninguittreksels controleren, prestaties van de vrijwilligers doorsturen, zorgvragen beantwoorden …

Als ik niet op verplaatsing ben, dan werk ik van thuis uit. Dan doe ik voornamelijk administratieve taken: verslagen maken, mails en telefoons van budgethouders beantwoorden. Ik dien ook regelmatig kostenstaten vanop afstand in. Dat betekent dat de budgethouders ons alle informatie (facturen en bankrekeninguittreksels) bezorgen zodat wij (coach) dat correct kunnen aanleveren bij het VAPH. Zo zorgen we ervoor dat de budgethouder voldoende geld op de rekening heeft om de zorg te kunnen betalen.

Vergaderen hoort er natuurlijk ook bij. Tweewekelijks hebben we een digitaal infomoment waarin nieuwigheden en belangrijke zaken worden meegedeeld. Tijdens deze meeting wordt er vooral gezorgd dat iedereen zijn job goed kan doen en over de meest up-to-date informatie beschikt. Daarnaast hebben we één keer per maand een teamvergadering met alle personeelsleden van Onafhankelijk Leven.

Ik ben onderweg naar een budgethouder. Ook voor verplaatsingen naar het hoofdkantoor, infosessies, beurzen … zit ik veel in de wagen.

Regelmatig volg ik infosessies en ben ik aanwezig op evenementen. Zo kunnen we (toekomstige) budgethouders informeren over het kluwen van informatie in het landschap voor mensen met een handicap. Hier ben ik op een provinciale infosessie van het VAPH.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top