jun
3
2015

Wat drijft de innovator?

Beroeps- en competentiekader, Sociaal-cultureel werken

Blog

De motor van maatschappelijk innoveren zit bij mensen. Mensen die hun impulsen volgen, gedreven door hoe ze in de wereld staan. Je kan hen niet in hokjes steken. Maar wat als je innovatoren toch probeert te typeren? We trokken onze stoute schoenen aan en vroegen ze zelf wat hen tot innovator maakt. Drie dingen blijken typisch: ze zijn bewogen, bevlogen en beweeglijk.

Bewogen

‘Indignez-vous’ is niet toevallig de titel van het pamflet van wijlen Stéphane Hessel. Verontwaardiging levert brandstof en energie voor vernieuwing. Dirk Barrez, betrokken bij de oprichting van de coöperatieve bank New B, zegt al bij het begin van zijn betoog: “Hé, wij gaan dat hier niet pikken.”

Verontwaardiging drijft innovatoren. Van daaruit verbeelden ze een andere toekomst. En dat zien ze groot. Tobias Lenaert, betrokken bij de opstart van Donderdag Veggiedag, toont zijn ambitie: “We willen dat in de maatschappij binnenbrengen, we willen dat mainstream maken, we willen geen klein vegetarisch clubje.” Om het groot te zien, moet je weten hoe de samenleving in mekaar zit. Dirk verwoordt dat als volgt: “Wat systemisch belangrijk is, moet je snel in de mot krijgen.”

Bevlogen

Wat misschien mogelijk is, net dàt willen ze realiseren. Innovatoren zijn bevlogen mensen. Ze drijven op passie en goesting. Eva Brumagne, betrokken bij de overgang van KAV naar Femma, laat ons binnenkijken bij wat haar drijft: “Wij willen wel graag heel goed zijn, hé. Niet zomaar ok. Dat is een motor om te innoveren.” Een innovator krijgt daardoor iets obsessioneel, dat zijn omgeving soms als bedreigend ervaart. Maar daar trekt hij of zij zich weinig van aan. Een innovator handelt wars van steun. “Je m’en fous”, zegt Dirk,“Eén van de problemen van innovatoren is dat je ongelooflijk veel weerstand moet overwinnen. Of dat iemand mij steunt of niet, dat kan mij op dat moment eigenlijk niet schelen.” Innovatoren weten dat er weerstand komt, ze rekenen er zelfs op. “Durf is superbelangrijk”, getuigt Eva, “Durf om dingen te vragen, durf om uit je kot te komen, durf om op je bek te gaan.”

Beweeglijk

“Zoals Socrates zei: verwondering is het begin van alles. Als je niets in vraag stelt, blijft alles bij het oude.” Eva spreekt wijze woorden. Je krijgt zin om boeken vast te pakken, wanneer je haar hoort vertellen. “Belangrijk om te innoveren is inzichten binnenhalen, zonder schroom. Want alles is potentieel interessant.” Voor Tobias is er niemand met wie hij niet zou praten: “Ik vind het evident dat als McDonalds of de Boerenbond met ons wil praten, dat we dat doen.” Innovatoren kijken over het muurtje en zijn fundamenteel nieuwsgierig. Ze bewegen als een radar door het leven: er verschijnt van alles op hun scherm, ze hebben van alles gezien en verkend.

Maatschappelijk innoveren kan je leren!

Iedere sociaal-cultureel werker heeft iets van een innovator in zich. En het goede nieuws is: maatschappelijk innoveren kan je ontwikkelen. Werken aan competenties en grondhoudingen vraagt een open houding ten aanzien van verandering en daagt je uit jezelf in vraag te stellen. Wil je graag jouw innovatieve kracht ontdekken en ontwikkelen? De ‘Hefboom Competenties en grondhouding van de professional’ helpt je de Tripel-B (Bewogen, Bevlogen, Beweeglijk) werker in jezelf naar boven te brengen.


Line Windey

Line Windey

Scroll to Top