jun
17
2022

38 inspirerende digitale praktijken voor sociaal werk

Digitaal, Sociaal-cultureel werken

Nieuws, Praktijk

Digitaal Sociaal Werk kreeg de laatste jaren een boost. Maar welke grote diversiteit aan praktijken werd nu juist ingezet? Van welke digitale praktijken wordt de sociaal werker echt enthousiast? Wat werkt in de praktijk?  En wat maakt die praktijk juist zo inspirerend voor hulpverlener en cliënt?

38 sociaal werkers en cliënten getuigen over digitale praktijken én wat voor hen inspirerend werkt. Omdat enthousiasme over digitale praktijken triggert, aanwakkert en stimuleert.

Om wat structuur te brengen in die getuigenissen, werden ze gebundeld rond de 5 krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk:

  • Digitale nabijheid: “Nabij zijn in de leefwereld van je cliënt – en die leefwereld is anno 2022 ook online. Via digitale praktijken kan je laagdrempelig contact realiseren”
  • Digitaal politiserend werken: “Digitale praktijken waarbij burgers een stem krijgen en/of online oplossingen worden gevonden om sociale onrechtvaardigheid te bestrijden.”
  • Digitaal procesmatig werken: “Via online praktijken de ervaringskennis van je doelgroep betrekken én participatie van je doelgroep centraal stellen.”
  • Digitaal generalistisch werken: “Digitale praktijken die jouw rol als brugfiguur of kruispuntwerker extra kunnen versterken en je cliënt in een bredere context plaatst. “
  • Digitaal verbindend werken: “Digitale praktijken verbinden op allerlei manieren zoals digitaal verbinden met elkaar, met de buurt, met lotgenoten, met instituties,…”

Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top