mrt
9
2023

AgII maakt handreiking polarisatie

Diversiteit

Nieuws, Publicatie

De ene crisis is nog maar net een beetje gezakt of we staan alweer voor een nieuwe uitdaging: de klimaatcrisis, de opvangcrisis, het conflict in Afghanistan, Oekraïne, de energiecrisis, het stikstofdebat …

Burgers krijgen veel info binnen die voeding kan geven aan gepolariseerde meningen.

Wat doe je als groepen in de samenleving tegenover elkaar komen te staan? Er ligt een grote rol voor lokale besturen weg, waarvan sociaal-culturele organisaties belangrijke partners zijn.

Het Agentschap Integratie en Inburgering werkte een handreiking uit voor lokale besturen die maatschappelijke spanningen stapsgewijs willen aanpakken, samen met inwoners en belanghebbenden. Het kan ook een houvast zijn om sluimerende spanningen vroegtijdig te detecteren en een actieplan op te stellen voor de toekomst.

Zet je mee in op verbinding en ontmoeting? Werk je nauw samen met lokale besturen?


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top