nov
26
2015

AIF+: versterking in een wereld van diversiteit

Diversiteit

Blog, Praktijk

Mensen met een migratieachtergrond die het minder goed hebben tafelen samen met bewoners uit de buurt. Goedkoop, lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite kost. AIF+ doorbreekt het isolement en biedt een opstap naar een steviger lokaal netwerk.

Mensen met een migratieachtergrond en armoede… de cijfers zijn alarmerend: 54% van de mensen van Marokkaanse herkomst leeft onder de armoedegrens, voor mensen van Turkse afkomst is dat 33%. En de helft van de kinderen die in armoede leven komen uit gemeenschappen van etnisch culturele minderheden.

Een buurtrestaurant met interculturele inslag

Met ‘AIF+Resto’ biedt de Actieve Interculturele Federatie (vzw AIF+) haar antwoord op de armoedeproblematiek. Maandelijks organiseert de federatie een maaltijd tegen democratische prijzen. Tijdens elke editie staat er een andere cultuur centraal. Het buurtrestaurant wordt gedragen door vrijwilligers uit verschillende culturen en verwelkomt deelnemers uit alle culturen. AIF+ wil met het restaurant volwassenen en kinderen samen brengen op een laagdrempelige manier.

Door samen te eten, leren buurtbewoners elkaar op een ongedwongen manier kennen. Vooroordelen worden opzij gezet en mogelijke samenwerkingen in de toekomst worden verkend. Ontspannen en samen eten is dus niet het doel op zich, maar het middel bij uitstek om verder en dieper te kunnen werken aan mogelijkheden die solidariteit en interculturele samenwerking stimuleren. Bovendien kan AIF+resto op termijn als ‘springplank’ dienen om andere buurtconcepten en sociale initiatieven die gericht zijn op de versterking van de sociale cohesie in de buurt, bekend te maken bij de deelnemers.

AIF+ bereikt niet alleen mensen die het financieel moeilijker hebben, maar ook mensen die te kampen hebben met eenzaamheid, die behoefte hebben aan een luisterend oor of mensen die de vrijwilligers en de organisatie graag een hart onder de riem steken. ‘AIF+ Resto’ is een ideale manier om een steentje, hoe klein ook, bij te dragen aan de bestrijding van armoede en onverschilligheid, en resoluut te kiezen voor solidariteit en maatschappelijk engagement.

Samenleven in diversiteit in Vlaanderen

AIF+ draagt zowel het bewaren van diverse culturele identiteiten als het kunnen samenleven in diversiteit in de ‘Vlaamse’ maatschappij hoog in het vaandel. Ze beoogt de integratie, emancipatie en empowerment van etnisch-culturele minderheden te vergroten. Maatschappelijke activering en sociaal engagement is voor AIF+ erg belangrijk. ‘AIF+ Resto’ is daar één van de voorbeelden van. Het project loopt over 2 jaar (2015 en 2016) en wordt gesteund door Welzijnszorg.

AIF+ is een federatie voor etnisch-culturele verenigingen actief in Limburg (hoofdzetel), Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel. AIF+ ondersteunt haar verenigingen op verschillende vlakken: vormingen, verhuur van materialen, helpen bij het opzetten van activiteiten, aanpassen of opstellen van statuten, mee op zoek gaan naar subsidiekanalen, mee schrijven van subsidiedossiers, verdieping van educatieve activiteiten, uitbouwen van netwerken, enz. Daarnaast zorgt de federatie voor vertegenwoordiging van de verenigingen op verschillende niveaus (nationaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk) en op verschillende domeinen (politiek, socio-cultureel, in de media, in adviesraden, enz).

Dit blogbericht is een gastbijdrage in het kader van de Laat mensen schitteren-campagne. Wil je meer weten over AIF+ of ‘AIF+Resto’? Neem dan contact op met Maria Garcia.


Maud Mertens

Maud Mertens

Scroll to Top