nov
5
2015

De boer op met Voedselteams!

Burgerinitiatief

Blog, Praktijk, Video

Producenten en consumenten verbinden via de korte keten. Dat is waar Voedselteams naar streeft. Met het project ‘Participatief Garantie Systeem’ gaan consumenten in dialoog met hun producenten over de belangrijkste aspecten van hun bedrijfsvoering en samenwerking met lokale teams.

De kracht van lokale voeding

Lokale voeding verbindt mensen met hun omgeving maar ook met de vier seizoenen en het steeds veranderende voedselaanbod van hun regio. Via de korte keten maken mensen bovendien opnieuw connectie met de boerengemeenschap die hun omliggende landschap verzorgt en ze krijgen nieuwe inzichten in de echte waarde van landbouwproducten. Al doende geeft lokale voeding aan iedereen de kans om zich opnieuw te connecteren met eenvoudige maar essentiële waarden. En wie hier samen met anderen werk van maakt, werkt tegelijk aan een tegengewicht voor een doorgeschoten globale voedselmarkt.

Voedselteams bouwt intussen bijna 20 jaar aan een lokaal en regionaal voedselnetwerk in Vlaanderen. Het is een beweging van boeren en burgers, van producenten en consumenten. Door het groeiende netwerk van lokale teams, 175 intussen, krijgt stilaan iedereen de kans om vlot een aansluiting te vinden.

Centraal in deze beweging staat de zorg voor lokale voeding van een duurzame praktijk. Via de wekelijkse samenwerking wordt van elkaar geleerd en krijgt een duurzame voedselcultuur al doende vorm. Een stukje van de voedselketen wordt terug in eigen handen genomen. Kortom, de korte keten zorgt voor een logistieke en persoonlijke verbinding van burgers met duurzame boerenpraktijken.

Duurzaamheid gegarandeerd

Daarenboven kunnen leden van Voedselteams ook aansluiten bij een project dat de regelmatige dialoog organiseert met de producenten: de boeren en telers, de herders en vissers, de molenaars en artisanale verwerkers.

Twintig vrijwilligers stapten in het eerste tweejarige traject van het nieuwe Participatieve Garantie Systeem (PGS). Ze leren bij via een regelmatige training en intervisie en leggen een hele reeks boerderijbezoeken af. Ze stellen er de open vragen die de basis zijn voor een dialoog over de belangrijke aspecten van de bedrijfsvoering en diens verbinding met het gehele netwerk. Samen wordt er gezocht naar mogelijke verbeteracties voor en door alle betrokken partijen.

Participatieve Garantie Systemen worden gebruikt door voedselnetwerken wereldwijd. Ze worden aanvullend gezien aan labels en certificaten van de biologische landbouw. Ze laten toe om boeren en producenten te erkennen die in overeenstemming werken met de gezamenlijk waarden in een lokaal voedselnetwerk. De betekenis van voedsel wordt zo ver boven een marktbenadering opgetild naar zijn culturele, sociale en ecologische betekenis.

De honderden diverse PGS-projecten in de wereld delen meerdere kenmerken. Ze hanteren participatieve methoden om een garantie op duurzame productie aan te tonen. En het is door de inzet van de gemeenschap van leden dat de specifieke kwaliteiten en werkpunten van de producenten duidelijk worden. PGS versterkt de kennis over duurzame voedselpraktijken bij alle betrokkenen in het netwerk en is de basis voor de uitbouw van een kennisnet: een leerproces dat kennis en kunde in de beweging opbouwt en in de breedte verankerd.

Dit blogbericht is een gastbijdrage in het kader van de Laat mensen schitteren-campagne. Wil je meer weten over Voedselteams of over het project Participatief Garantie Systeem? Neem dan contact op met Wim Merckx.


Maud Mertens

Maud Mertens

Scroll to Top