jun
6
2024

Deelnemersonderzoek SCvW

Sociaal-cultureel werken, Vrijwillige inzet

Nieuws, Publicatie

In opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media voerden het HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven) en de onderzoeksgroep naar tijdsbesteding TOR (VUB) onderzoek naar de deelnemers aan het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dat onderzoek spitste zich vooral toe op de waarde en betekenis van de deelname voor de participant.

Het lijvige onderzoeksrapport omschrijft:

  • het profiel van de deelnemers,
  • het wat, hoe en waarom van de deelname,
  • de patronen en effecten van de deelname,
  • de waarde voor en waardering door de deelnemers.

Het rapport reikt belangrijke beleidsrelevante inzichten aan, alsook pistes voor verder onderzoek.

Je vindt de samenvatting en het volledige onderzoeksrapport terug op de website van het Departement CJM.


Max Frans

Max Frans

Scroll to Top