mrt
3
2023

DIALOOG: Podcast ‘Iedereen Levenslang’

Communicatie, Sociaal-cultureel werken

Publicatie

Podcastmaker Ng Sauw Tjhoi ging voor de podcast ‘Iedereen Levenslang?‘ in gesprek met enkele ex-gedetineerden: Nick, Melinda, Ismail, Steven, Els en Dominique.

Zes persoonlijke, bloedeerlijke en beklijvende getuigenissen van een leven in én vooral na de gevangenis. Heel eerlijk. Heel open. Zowel over de pragmatische details als de zwaar menselijke en pijnlijke processen van schuldbesef en persoonlijk inzicht. Soms met succes, maar evenzeer met vallen en terug opstaan.

De podcast werd gemaakt in opdracht van het project DIALOOG, een initiatief van Avansa, De Huizen vzw en De Rode Antraciet.

De podcast ‘Iedereen Levenslang?’ van podcastmaker Ng Sauw Tjhoi (ex VRT-medewerker en radiomaker) nodigt iedereen uit om na te denken over iets waar we liefst zo weinig mogelijk mee te maken hebben: misdrijven, straf en herstel. De persoonlijke, bloedeerlijke en beklijvende getuigenissen van zes ex-gedetineerden confronteren ons met het leven in en vooral nà de gevangenis.

Een misdrijf verandert alles. Niet alleen daders en slachtoffers, maar ook familieleden, buren, vrienden en collega’s dragen zware gevolgen. Het betekent vaak levenslang, voor zoveel mensen. Met de podcast ‘Iedereen Levenslang?’ wil het project DIALOOG aan iedereen vragen of het wel dàt is wat we willen. Want hoe we hier als samenleving mee omgaan, is wel degelijk een keuze.

DIALOOG is een initiatief van Avansa, De Huizen vzw en De Rode Antraciet. Het is een gemeenschappelijke noemer voor tal van sociaal-culturele activiteiten die als doel hebben het debat over een maatschappij gericht op herstel te voeden.

Opsluiting als antwoord op misdaad, daar is de publieke opinie redelijk unaniem over. Maar als het gaat over nieuwe kansen verlenen, dan stuiven de meningen uiteen en laaien de emoties hoog op. Nochtans, het eenzijdig repressief bestraffen van de dader helpt het slachtoffer doorgaans niet echt verder in het verwerkingsproces. Het biedt onvoldoende kansen tot een goede reïntegratie van de dader en maakt de samenleving niet noodzakelijk veiliger.

“Bij een vrijheidsstraf zou er aandacht moeten zijn voor herstel. Herstel van de schade die men aanrichtte aan het slachtoffer en aan de maatschappij, maar ook herstel van zichzelf. Wat baat het als we door het straffen enkel schade toedienen aan de gedetineerde en niet inzetten op het herstellen van de samenleving?”

Manu Pintelon en Marlies Gailliaert van De Huizen vzw (partner van DIALOOG)

Iedereen Levenslang?

DIALOOG gelooft in een betekenisvolle gerechtigheid, een humaan strafbeleid en zinvolle detentie. Niet evident in een samenleving waar de roep naar strengere straffen alsmaar luider klinkt en de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving steeds scherper worden. Door verhalen te delen via de podcast nodigt DIALOOG iedereen uit om hier op zijn minst even over na te denken en in dialoog te gaan met elkaar.

“Wij willen de mensen geen mening opdringen, dat werkt toch maar polariserend. We willen ze wel de kans geven om zich een gefundeerde mening te vormen.”

Kurt Declercq, sociaal cultureel werker bij Avansa en bezieler van DIALOOG.

Het verhaal van Nick, Melinda, Ismail, Steven, Els en Dominique

De zes getuigenissen zijn rauwe verhalen van daders of slachtoffers, van alcohol- en/of drugsverslaving, van diefstal met geweld, over prostitutie en misbruik, tot zedenfeiten die we als maatschappij moeilijk kunnen aanvaarden. Allemaal vertellen ze ons hoe ze in de gevangenis terecht zijn gekomen, hoe ze hun opsluiting beleefden en hoe ze er weer uit kwamen. Ze vertellen eerlijk en open, zowel over de pragmatische details als over de menselijke en pijnlijke processen van schuldbesef en persoonlijk inzicht. Soms met succes, maar evenzeer met vallen en terug opstaan.

“Een tweede kans krijgen èn grijpen… het is minder evident dan ik dacht voor ik de verhalen aanhoorde.“

Ng Sauw Tjhoi, podcastmaker
 • NICK
  34 jaar – 9 jaar gezeten en ruim 4 jaar vrij.
 • MELINDA
  50 jaar – 2 jaar gezeten waarvan 18 maanden in voorarrest – Sinds 2 jaar vrij
 • STEVEN
  25 jaar – 5 jaar gezeten – 1 jaar vrij
 • ELS
  45 jaar – 1,5 jaar gezeten – 4 jaar vrij
 • ISMAÏL
  48 jaar – 2 jaar gezeten – 12 jaar vrij
 • DOMINIQUE
  47 jaar – 2 jaar gezeten – 5 jaar vrij
 • De podcast ‘Iedereen Levenslang?
  • telt één proloog en zes afleveringen.
  • is een productie van Ng Sauw Tjhoi, (ex-VRT-)journalist en radiomaker, in opdracht van het project DIALOOG.
  • Muziek en sound: rechtenvrije website Epidemic Sound – Coverbeeld: GBL reclamebureau
 • Het project DIALOOG
  • is een initiatief van 11 regionale Avansa’s, De Huizen vzw en De Rode Antraciet.
  • is een gemeenschappelijke noemer voor tal van sociaal-culturele activiteiten die als doel hebben het debat over een maatschappij gericht op herstel te voeden.

Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top