jun
28
2023

Eerste Hulp Bij Lobbyen op Europees niveau

Internationaal

Blog

Het begrip lobbyen krijgt vaak een negatieve bijklank, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Lobbyen is het aangaan van dialoog met beleidsmakers om zo invloed uit te oefenen op het beleid. Ook organisaties en burgers kunnen lobbyen bij de Europese Unie. Europese besluitvorming en de manier waarop je invloed kan uitoefenen, lijken op het eerste opzicht complex. Naar aanleiding van de vorming ‘Lobbyen in de EU’ van op 12 juni deelt Lies Cappoen van Europahuis Ryckevelde 5 tips.

1. Raak wegwijs in het lobbylandschap 

Om effectief te lobbyen bij de EU, is het essentieel om de structuur en werking van de instellingen te begrijpen. De belangrijkste instellingen in het besluitvormingsproces zijn de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (ook wel Ministerraad). 

De Europese Commissie is de enigste instelling die een wetsvoorstel kan doen. Nadien buigen het Europees Parlement en de Ministerraad zich over dat voorstel en kunnen ze aanpassingen doen. 

Wegwijs raken in de Europese wetgevingsprocedure, is dus de boodschap. 

2. Trek naar de juiste instelling 

Je weet hoe de instellingen werken en hoe de wetgevingsprocedure in elkaar zit. Maar hoe weet je nu welke instelling op dit moment bezig is met jouw zaak of thema? Ontdek via de legislative train waar in het proces jouw topic zit en ontdek zo naar welke instelling je het best trekt om te lobbyen. 

Vind je jouw topic niet terug? Dan is de EU waarschijnlijk nog niet bezig met wetgeving rond dat specifiek thema. Het burgerinitiatief is een middel om zelf iets op de agenda te zetten bij de Europese Commissie. 

3. Klop aan bij de juiste mensen 

Er werken veel mensen bij de Europese instellingen. Om invloed uit te oefenen, hoef je niet te mikken op een Eurocommissaris, Europarlementariër of een minister. Zoek uit wie de medewerkers van die personen zijn. Zo kan je bij de Ministerraad makkelijker terecht bij de werkgroepen en de comités, en bij het Europees Parlement bij de parlementaire commissies

4. Kijk ook eens verder dan het institutionele 

De instellingen zijn een belangrijke actor om invloed uit te oefenen op het beleid, maar je kan ook op andere manieren je thema, zaak of topic onder de aandacht brengen. Denk maar aan petities, betogingen, sociale media campagnes … Publieke opinie speelt nog steeds een belangrijke rol in het vormen van beleid. 

5. Doe het niet alleen 

Sluit je aan bij een ‘European association’ rond je thema, zoek belangengroepen die bezig zijn met je zaak of NGO’s die werken op je topic. Het bijwonen van evenementen, conferenties en hoorzittingen biedt je ook de mogelijkheid om contact te leggen met relevante stakeholders. 

Krachten bundelen verrijkt niet enkel jouw kennis, het vergroot ook de kans om gehoord te worden en invloed uit te oefenen. 

Laat de 5 tips een startschot zijn voor jouw lobbyverhaal! 

© Lies Cappoen – Europahuis Ryckevelde


Staša Pavlović

Staša Pavlović

Scroll to Top