apr
11
2022

ESF-project ‘Activeren door stuyfplekmethodiek’

Sociaal-cultureel werken

Nieuws

Op 31 maart werd het rapport voor het ESF-project ‘Activeren door stuyfplekmethodiek’ van Odisee – Kenniscentrum Gezinswetenschappen voorgesteld. De stuyfplekmethodiek is een plek en flexibel aanbod waar (kwetsbare) mensen actief op zoek kunnen gaan naar groeikansen en voldoening door samen met anderen te experimenteren. Zo kunnen ze via de kennis en ervaring die ontstaat persoonlijk en ook professioneel groeien. De kloof tussen het individu en zijn kansen op een actief leven en de arbeidsmarkt wordt gedicht.

Een Stuyfplek is voor mij een plaats waar mensen samen komen om zichzelf te ontdekken, om ideeën te laten groeien en bloeien, waar mensen en initiatieven samengebracht worden. Een plek waar iedereen welkom is en zich ook zo voelt.

(getuigenis deelnemer Nathalie)

De Stuyverij is een sociale onderneming die mensen vorming, netwerken en ruimtes aanbiedt om in een veilige omgeving stappen te zetten in persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk ondernemerschap. Het project ontstond in Kortrijk, maar is ondertussen als incubator actief in binnen- en buitenland en biedt heel wat initiatieven voor en door gezinnen. Wellicht het bekendste daarvan is ‘Cokido’, het platform voor kinderopvang in beurtrol dat intussen meer dan 40 autonome groepen telt, verspreid over heel Vlaanderen.

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool deed eerder al onderzoek naar de visie, de missie en de methodieken van De Stuyverij. In dit vervolgonderzoek gaan ze samen met partners de Stuyfplekmethodieken verder verdiepen en upscalen.

Wat is een Stuyfplek? 

Een Stuyfplek is een veilige ruimte waar mensen actief op zoek kunnen gaan naar nieuwe mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei. (Kwetsbare) burgers op zoek naar voldoening en balans krijgen toegang tot een ruimte waar mensen elkaar versterken en zo nieuwe kansen kunnen grijpen. Zo’n plek verbindt ervaring, resources, expertise, behoeften en ambities van alle deelnemers en bevordert groeitrajecten ondersteund door een initiatiefrijke gemeenschap. Mensen kunnen hier vrij deelnemen aan labs en op peer-to-peer basis werken aan groeikansen. Buiten deze labs is er heel wat ruimte voor groei en experiment. De Stuyfplekfacilitator leert deelnemers met praktische bottom-up methodieken om maximaal van elkaar te leren en steun te bieden aan elkaar. 

Doel van het onderzoeksproject

De bestaande Stuyfplekken – in Roeselare en Kortrijk – toegankelijker maken voor elke burger in de regio West-Vlaanderen die vanwege psychische, mentale of fysieke kwetsbaarheid moeilijk zingeving vindt in onze samenleving en/of moeilijk toegang vindt tot de arbeidsmarkt. Het kan bijvoorbeeld gaan om langdurig werklozen, vluchtelingen, mensen met een beperking, daklozen, mensen in burn-out … We willen actief inzetten op het verlagen van drempels voor maatschappelijke participatie en op het versterken van de toeleiding van deze mensen, het samenwerken met doorverwijzers uit het lokale netwerk en toegang geven tot het bestaande aanbod inzake arbeidsbemiddeling en/of ondernemerschap

Dat gebeurt door het verbreden van de doelgroep van bestaande Stuyfplekken. Hoe groter de heterogeniteit in doelgroep en partners, hoe rijker een Stuyfplek wordt aan groeikansen voor de deelnemers.

Partners

Europees Sociaal Fonds (ESF)
In samenwerking met De Stuyverij vzw, VOC Opstap vzw, VDAB, Blenders vzw, Starterslabo, SMART Coop en Sociale innovatiefabriek.

Meer info vind je op de website van het ESF en De Stuyverij


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top