apr
14
2016

Hallo politici slaat brug tussen burger en politiek

Burgerinitiatief

Blog, Praktijk, Video

Stel jij je af en toe ook vragen bij wat er in ‘de politiek’ gebeurt? En heb je altijd al die vragen face-to-face willen stellen aan een politicus? Om die kans te verhogen, bouwden De Wakkere Burger, Europahuis Ryckevelde en Treecompany in mei 2015 het online burgerplatform ‘hallo politici’. Waar De Wakkere Burger streeft naar meer burgerinvloed op het beleid, ijvert Europahuis Ryckevelde vzw voor Europees burgerschap en ontwikkelt Treecompany online tools voor maatschappelijke projecten. Kortom, burgers die vaker én meer kunnen participeren: dat is wat de initiatiefnemers bindt. In het Nieuwsblad en Actua TV vonden ze twee mediapartners.

Hoe gaat ‘hallo politici’ precies in zijn werk? Op dit open platform kan iedereen vragen stellen aan parlementsleden en ministers. Het gaat om Nederlandstalige politici op Vlaams, Brussels, federaal en Europees niveau. Als gebruiker stel je zelf een vraag of steun je een vraag van iemand anders. Krijgt een vraag veel bijval, dan worden de politici extra aangespoord om te antwoorden. Bovendien ontdek je allerlei informatie over politici op het platform. Zo zie je bijvoorbeeld welke mandaten ze uitoefenen en wat hun politieke ervaring is.

Meerwaarde

Burgers stellen natuurlijk al vragen aan politici via mail, Twitter of Facebook. ‘hallo politici’ maakt dit gemakkelijker met één gezamenlijk platform dat alle vraagstellers spontaan leidt naar de juiste politicus. Bovendien zijn alle vragen en antwoorden op ‘hallo politici’ zichtbaar voor iedereen en blijven ze raadpleegbaar doorheen de tijd: zo zal je bijvoorbeeld in 2019 nog antwoorden uit 2016 kunnen opzoeken. Nu al is het interessant om te grasduinen in de meer dan 1000 gestelde vragen en hier en daar een stem uit te brengen.

Burgers voor burgers

Niet alle gestelde vragen komen op de website terecht. Een groep van gedreven vrijwilligers bekijkt elke vraag vooraleer die online gaat. Deze filter houdt enkel dubbele en ongepaste vragen tegen. Ook worden er suggesties gedaan om vragen zo te formuleren dat een politicus er goed op kan antwoorden. De bedoeling blijft om zoveel mogelijk mensen een vraag te laten stellen.

Hallo politici live

‘hallo politici’ is niet enkel een digitaal platform. In het voorjaar van 2016 gingen de initiatiefnemers nog een stap verder door een offline evenement te organiseren. Tien politici gingen er een-op-een gesprekken aan met honderd burgers over het thema ‘vluchtelingen’. Elke deelnemer kon er live in gesprek gaan met een van de aanwezige politici of via een hoofdtelefoon meeluisteren naar de andere gesprekken. De eerste reacties van aanwezige burgers waren alvast positief. “Op een event zoals vanavond krijgen we de kans om vanuit onze persoonlijke interesse en ervaring vragen te stellen en écht te ontdekken waar politici voor staan”, ervoer vraagsteller Dries. Michael, die vooral naar de gesprekken luisterde, zei: “Door rechtstreeks in gesprek te gaan met een politicus kan je de traditionele discussies openbreken. Ook is het interessant om in interactie te gaan met minder bekende politici, van wie je de standpunten niet altijd kent.”

Deel worden van de democratie

Dit concept was voor de deelnemers een boeiende ervaring: “Ik vond de antwoorden van de politici niet altijd even verrassend, maar ga wel met een tevreden gevoel naar huis”, zegt Annemie. “Het rechtstreeks in dialoog gaan met een politicus is op zich al waardevol. Je voelt je als burger meer deel van de democratie”, aldus Michael.

Hallo politici in 2019

Het tweede geplande evenement over het klimaat kon door de aanslagen in Brussel helaas niet doorgaan. Maar dit betekent niet het einde. De drie partners bekijken de mogelijkheid om hallo politici live volgend jaar in elke Vlaamse provincie te organiseren. Ook onderzoeken ze of er potentieel is om een dergelijk platform op lokaal niveau te installeren, waar burgers in gesprek gaan met de politieke vertegenwoordigers van hun stad of gemeente. In elk geval kan je nog zeker tot aan de volgende verkiezingen in 2019 met al je beleidsvragen terecht op www.hallopolitici.be.

Over de auteur

Dit blogbericht is een gastbijdrage in het kader van de Laat mensen schitteren-campagne. Wil je meer weten over ‘hallo politici’? Neem dan contact op met Dieter Van de Putte (De Wakkere Burger) of Machteld Boussemaere (Ryckevelde).


Maud Mertens

Maud Mertens

Scroll to Top