sep
23
2021

In 3 stappen naar de juiste vrijwilligers

Vrijwillige inzet

Blog, Video

Je wil meer mensen warm maken voor autodelen maar mist vrijwilligers die zich in hun buurt engageren als ambassadeur. Je wil mensen verbinden rond ecologisch tuinieren, maar je hebt weinig expertise op het vlak van samentuinieren. Je wil je lokaal bestuur werk laten maken van een armoedebeleid, maar je telt geen mensen met armoede-ervaring onder je vrijwilligers …

Zonder vrijwillige inzet kan jouw organisatie haar missie niet realiseren. Diezelfde missie is ook jouw kompas om blinde vlekken in je vrijwilligerspool op te sporen en in te vullen. Met deze blog en video zetten we je in 3 stappen op weg naar de gepaste wervingsactie voor de juiste vrijwilligers.

STAP 1: Wat is de betrokkenheid van je vrijwilligerspotentieel?

Aan welke vrijwilligers heb je nood? Wie wil  je bewegen tot vrijwillige actie? Sta best eerst even stil bij wie je kan aanspreken: jouw vrijwilligerspotentieel.

a) Waar ligt het vrijwilligerspotentieel van jouw organisatie?

Er bewegen zich altijd meer betrokken mensen om je organisatie heen dan de vrijwilligers die zich al voor je inzetten. In de eerste plaats is er de zogenaamde ‘warme groep’. Een groep die je relatief makkelijk tot vrijwillige actie kan aanzetten. Mensen uit deze groep voelen zich sterk betrokken op je missie, je organisatie of de mensen die erin of errond actief zijn. Daarnaast is er de ‘lauwe groep’: mensen die deelnemen aan je activiteiten of gelokt worden door je ledenmagazine en de kortingen die je biedt. Hen kan je ook aanspreken op hun betrokkenheid en uitnodigen tot vrijwillige actie. Ten slotte laat jouw missie sommige mensen vooralsnog koud. In de warme en lauwe groepen van betrokkenen vind je je aan te boren vrijwilligerspotentieel.

b) Wat motiveert jouw potentiële vrijwilligers?

Vanuit welke motivatie willen potentiële vrijwilligers zich voor jouw organisatie inzetten? Doen ze het omdat het leuk is, loont of juist is? Een belangrijk onderscheid als je gericht wil gaan werven.

Mensen die uit zijn op een direct voordeel (het loont), kan je wijzen op de competenties die ze kunnen verwerven of een referentie op LinkedIn aanbieden. Wie vooral op zoek is naar sociaal contact (het is leuk) toon je de kans om deel uit te maken van een gezellige community. En bij mensen die zeer missiegedreven zijn (het is juist), leg je de nadruk op het inhoudelijke verhaal en de impact die jouw organisatie heeft.

c) Welke binding willen jouw potentiële vrijwilligers aangaan?

Wat is de oriëntatie van de potentiële vrijwilligers en welke binding zoeken ze met jouw organisatie? Als je mensen uitnodigt tot vrijwillige inzet ben je best op de hoogte van hun voorkeuren op dit vlak. Zijn ze vooral gericht op je organisatie en op zoek naar een vast verband (typisch voor gebonden vrijwilligers)? Zijn ze als kandidaat-vrijwilliger vooral geïnteresseerd in participatie en uit op een meer tijdelijk en afgebakend engagement (typisch voor geboeide vrijwilligers)? Of zijn ze vooral gericht op actie en tuk op een los en kortdurende binding (typisch voor de zwervende vrijwilligers)?

STAP 2: Blinde vlekken in je vrijwilligerspool spotten

Wat zijn de blinde vlekken in jouw vrijwilligerspool? Wie ontbreekt er nog om jouw missie op een haalbare en impactvolle manier te realiseren? Om de blinde vlekken in je organisatie op te sporen zet je verschillende brillen op om naar je vrijwilligersgroep te kijken.

Enkele voorbeelden:

 • Als je je richt op ervaring met vrijwilligerswerk merk je als oudere organisatie dat al je vrijwilligers al meerdere jaren vrijwilligerswerk doen. Er is weinig nieuwe instroom van mensen met frisse ideeën.
 • Als je vanuit het profiel kijkt, stel je als gezinsbeweging vast dat je kortgeschoolde vrouwen tussen 30 en 40 jaar mist.
 • Als je je op de motivatiemix richt, merk je als plattelandsvereniging dat jouw vrijwilligers zich vooral engageren omwille van het sociale contact maar mis je vrijwilligers die lokaal beleidsbeïnvloedend willen werken.
 • Als je inzoomt op de organisatiegeleding, zie je als getrapte organsatie dat je weliswaar veel lokale vrijwilligers hebt, maar dat die onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de landelijke bestuursorganen.
 • De bril rollen, functies en taken maakt je je er als Avansa van bewust dat je veel vrijwilligers inzet voor onthaaltaken, maar dat je ze minder betrekt bij de inhoudelijk voorbereiding van activiteiten.
 • Vanuit de intensiteit van vrijwillige inzet merk je als kunsteducatieve vormingsinstelling dat je over veel losse medewerkers beschikt, maar over minder vrijwilligers die mee de krijtlijnen van de programmatie willen uitzetten.
 • Bij de verhouding tot de beroepskrachten stel je als kleine organisatie vast dat je professioneel team sterk aangestuurd wordt door het bestuur, maar mis je vrijwilligers die jouw team op het terrein kunnen ondersteunen.
 • En ten slotte, plaats en binding met de organisatie: hier merk je als campagnebeweging op dat je zwervende vrijwilligers mist, die je snel kan oproepen voor acties.

Heb je alle voor jouw organisatie relevante brillen opgezet? Omschrijf dan zo specifiek mogelijk wie je mist. Dat vergemakkelijkt het werven nadien. Stoot je op meerdere blinde vlekken? Kies dan op welke blinde vlek je prioritair wil inzetten.

STAP 3: Betrokkenheid ontginnen

Als je de betrokkenheid bij jouw vrijwilligerspotentieel en de blinde vlekken in je huidige vrijwilligersgroep in kaart hebt gebracht ben je klaar voor de laatste stap: betrokkenheid ontginnen.

Spontane aanmeldingen van vrijwilligers zijn goud waard. Vaak zetten mensen zelf de stap naar vrijwillige inzet. Maar als je een bepaalde blinde vlek in jouw vrijwilligersbestand wil opvullen, is een gerichte wervingsactie aangewezen.

De wervingscirkel helpt je om een vrijwilligersprofiel op te stellen en om gericht en effectief te gaan werven:

 • waarvoor wil je vrijwilligers werven? (doel)
 • welk type vrijwilligers zoek je? (doelgroep)
 • wat wil je vragen en wat heb je te bieden? (boodschap)
 • waar zitten je vrijwilligers, via welke weg bereik je ze? (middel)
 • hoe ga je het organiseren? (organisatie/budget)

Je doet er goed aan om je vrijwilligerspool regelmatig te screenen op blinde vlekken. Kom je blinde vlekken op het spoor? Zet dan een gerichte wervingsactie op. Zo zorg je ervoor dat je iedereen aan boord krijgt die je nodig hebt om jouw organisatiemissie te realiseren.

Meer lezen


Jozefien Godemont

Jozefien Godemont

Scroll to Top