mrt
8
2024

Inspiratiegids ‘Hoopvol verbinden’

Diversiteit

Nieuws, Publicatie

Op vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Dat is het moment om vrouwen in de verf te zetten. En het moment voor Avansa regio Antwerpen om de belangrijkste bevinding uit het ‘Lerend Netwerk Vrouwen van Nu’ te delen: “Samen kunnen we de participatiekansen van vrouwen met een migratieachtergrond verhogen.”

Een gebundelde inspiratiegids om te delen met jouw netwerk

In de inspiratiegids vind je tips, tricks en ervaringen over hoe we samen de participatiekansen van vrouwen kunnen verhogen. Een handig kompas voor hulp- en dienstverleners die in contact komen met vrouwen met een migratieachtergrond.

Wil je graag een papieren exemplaar van de inspiratiegids voor jouw organisatie? Avansa regio Antwerpen bezorgt hem graag (zolang de voorraad strekt),

Lerend netwerk vol warme en verrijkende ontmoetingen

Avansa regio Antwerpen zette het ‘Lerend Netwerk Vrouwen van Nu’ in 2023 op, in samenwerking met de Stad Antwerpen. Ze brachten maatschappelijke dienstverleners van 17 Antwerpse organisaties en vrouwen met een migratieachtergrond samen om in dialoog te gaan over hoe dienstverleners hoopverleners kunnen zijn.

Malika – deelnemer met Marokkaanse roots

Toen ik zag hoeveel dienstverleners wilden deelnemen aan dit netwerk en leren van ons, kreeg ik kippenvel!

De vrouwen en dienstverleners gingen als gelijken in gesprek en wisselden ervaringen uit. Het waren krachtige, soms ook kwetsbare, verhalen en getuigenissen. Vanuit een open en lerende houding, kwamen ze tot begrip, (h)erkenning en nieuwe inzichten. Ook gevoelige thema’s, taboes en vooroordelen kwamen aan bod, zoals mentale gezondheid, seksualiteit, gender en LGBTQIA+.

Marian – medewerker Stedelijk Onderwijs

Vanuit een open, gelijkwaardige houding en oprechte interesse, kan je zoveel bereiken en merk je gauw dat er meer is wat ons verbindt, dan wat ons anders maakt.

Het aantal cultuurverschillen is groot in een superdiverse stad als Antwerpen. Dat is een kracht, maar het brengt ook veel uitdagingen met zich mee. De les vanuit het ‘Lerend Netwerk Vrouwen van Nu’ luidt: je kan zelf het initiatief nemen en in gesprek gaan met vrouwen over hun noden en ervaringen. Ook gesprekken tussen dienstverleners onderling zijn erg waardevol. In dialoog gaan levert altijd op.

Meer info

Meer informatie over het project Vrouwen van Nu vind je op de website van Avansa regio Antwerpen of via annemie@avansaregioantwerpen.be of florinela@avansaregioantwerpen.be.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top