sep
8
2023

Inspiratiegids Zij aan zij

Diversiteit, Werken met groepen

Nieuws, Publicatie, Tools

Organiseer je een evenement? Ga aan de slag met wat vrouwen écht belangrijk vinden.

Evenementen brengen mensen samen om te vieren, te genieten, te leren, te verbinden, en plezier te hebben. Om ervoor te zorgen dat je evenement een breed publiek aanspreekt, met diverse achtergronden, interesses, en verwachtingen, is het slim om verschillende perspectieven te overwegen. Pas je bril aan, afhankelijk van je doelgroep.

Het onderzoekscentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool onderzocht, met steun van de Vlaamse overheid, wat vrouwen in het algemeen en vrouwen met een migratieachtergrond in het bijzonder, belangrijk vinden wanneer ze deelnemen aan een evenement. Dat onderzoek leidde tot een inspiratiegids voor iedereen die betrokken is bij het organiseren van evenementen, of het nu gaat om een lokale scoutsfuif, straatfeest, concert, of foodtruckfestival.

De gids biedt waardevolle inzichten en praktische tips, gericht op zeven cruciale thema’s bij evenementenorganisatie. Bovendien biedt de gids goede praktijkvoorbeelden en de visie van experts. Met deze tips en inzichten kan je als organisator aan de slag om je evenement aantrekkelijk te maken voor vrouwen. En dat door tegemoet te komen aan hun interesses, behoeften en verwachtingen.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top