mei
7
2015

Merhaba geeft holebi’s met migratieachtergrond een krachtige stem

Diversiteit

Blog, Praktijk

Seksuele diversiteit maakt heel wat emoties en reacties los bij zowel etnisch-culturele gemeenschappen, als bij de holebi- en transgenderbeweging. Met de documentaire ‘Roots & Wings’ trekt Merhaba naar zeven Vlaamse steden om het gevoelige thema bespreekbaar te maken.

Merhaba startte als vereniging voor holebi’s en transgenders van een andere origine. Een groep holebi’s met een migratieachtergrond voelde dat ze onvoldoende terecht kon bij de klassieke hulpverlening en holebiverenigingen met haar vragen over geaardheid en seksualiteit. Ze besloot om zelf een werking op te starten. Eerst waren er de fuiven en de activiteiten voor lotgenoten. Daarna volgde het onthaal waarbij holebi’s van een andere origine konden aankloppen met hun vragen, al dan niet anoniem. Na verloop van tijd beseften ze dat ze ook de bredere omgeving moesten betrekken om tot echte emancipatie te komen. “Anders is het dweilen met de kraan open”, zegt Klaartje van Kerckem, projectcoördinator bij Merhaba. “Wanneer je mensen begeleidt en geen rekening houdt met hun omgeving, blijven problemen zoals onbegrip en angst om je te outen bestaan.”

Stigmatisering en clichés wegruimen

Stilaan groeide Merhaba uit tot een beweging. Klaartje: “We geven ook vorming aan psychologen, hulpverleners en leerkrachten. We proberen het denken van mensen in beweging te zetten, zodat ook op maatschappelijk niveau de perceptie van mensen over holebi’s verandert. Het gaat niet enkel over stigmatiseren van LGBTQI’s (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer & intersex) binnen hun etnische gemeenschappen, maar ook binnen de ‘klassieke’ holebicontext in Vlaanderen. De kwetsbare sociaal-economische situatie van heel wat mensen uit onze doelgroep zorgt ervoor dat we ook inzetten op het bestrijden van discriminatie en islamofobie. “

Binnen de etnische gemeenschappen blijkt het thema homoseksualiteit nog steeds moeilijk bespreekbaar. Klaartje: “Onze doelgroep heeft vaak met diepgewortelde angstgevoelens voor afwijzing en onbegrip te kampen. Door hun seksualiteit te uiten, lopen zij gevaar dat hun familie hen uitsluit. Gelijkgezinden vinden binnen de eigen gemeenschap is moeilijk, aangezien praten over seksuele intimiteit an sich al vermeden wordt.”

Verbinden en beminnen

Merhaba wil seksuele intimiteit bespreekbaar maken over de verschillende etnische gemeenschappen heen. Hiervoor maakte de organisatie de documentaire ‘Roots en Wings’ met getuigenissen van holebi’s van Marokkaanse origine. Klaartje: “Met de film willen we het wij-zij-denken en de stereotypen doorbreken in de moslimgemeenschap. Niet elke Marokkaan is homofoob en holebi’s of transgenders zijn geen vieze, geperverteerde mensen. We vertellen een verhaal van liefde. Het gaat tenslotte over de mens die wil beminnen en bemind worden. Daarom vertrekken we in de documentaire niet vanuit de seksuele voorkeur, maar vanuit dat gemeenschappelijke gevoel van liefde en aanvaarding. Voor de documentaire werkten we enkel met getuigenissen van mensen van Marokkaanse origine, zodat we de diversiteit binnen één gemeenschap konden belichten.”

De sterkte van een breed draagvlak

Met een karavaan aan partners doorkruist Merhaba sinds maart heel Vlaanderen om de documentaire te promoten. Klaartje: “We vonden het belangrijk om het draagvlak van het project zo groot mogelijk te maken. Momenteel zitten we aan 35 partners, waaronder zowel holebi- en transgenderorganisaties als organisaties van etnisch-culturele minderheden. Het feit dat deze verenigingen en federaties hun naam aan het project en de documentaire willen verbinden, toont aan dat zij het thema ook bespreekbaar willen maken. Dat is eigenlijk al emancipatorisch op zich.”

De Karavaan streek al neer in Hasselt, Antwerpen, Mechelen, Leuven en Kortrijk. Klaartje: “De eerste reacties zijn erg positief. De verhalen zijn integer, herkenbaar en grijpen mensen naar de keel. De kracht van deze mensen is duidelijk zichtbaar. Roots & Wings is geen ‘ocharme’- of slachtofferverhaal.”


Maud Mertens

Maud Mertens

Scroll to Top