sep
19
2023

Onderzoek naar online haat, racisme, seksisme en queerfobie

Diversiteit

Nieuws, Publicatie

Haatdragende taal is een steeds groter wordend online fenomeen dat een negatieve invloed kan hebben op iemands geestelijke gezondheid, welzijn en online betrokkenheid. Toch blijven racistische, seksistische, queerfobe en intersectionele dimensies van het fenomeen nog te vaak buiten beeld.

Daarom voerden Kif Kif, Sankaa en Hand in Hand het eerste langlopende onderzoek naar online haat bij die specifieke doelwitten. In 10 diepte- interviews vertellen vrouwen en non-binaire personen met een migratieachtergrond, met publieke en semi-publieke profielen en actief in de media, politiek, middenveld, ballroomgemeenschap of als online influencer, over hun ervaringen met online haat.


Silke Jaminé

Silke Jaminé

Scroll to Top