mei
12
2022

Jaarverslag 2021

2021 was het eerste jaar in de beleidsperiode 2021-2025. Een beleidsperiode die we met de nodige ambitie aanvatten en die zich op verschillende vlakken als nieuw aandient.

Socius staat borg voor een ondersteuning die nauw aansluit bij de noden en behoeften uit de sector. Dat vertaalt zich in een volledig vernieuwd doelenkader en 10-puntenprogramma. Daarnaast is er ook onze doelgroepuitbreiding: we richten ons niet langer enkel tot de erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties, maar ook breder tot alle professionals en organisaties in het civiel sociaal-cultureel werk.

Die vernieuwing en uitbreiding daagt ons uit. Maar prikkelt ons ook. Geeft goesting.

Met dit jaarverslag rapporteren we over de manier waarop we in 2021 onze vier decretale kernopdrachten invulden: praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling, beeldvorming & promotie en de platformtaak.

In het document overlopen we alle domeinen van onze werking. We staan niet alleen stil bij ons vormingsaanbod en de vraaggestuurde werking, maar nemen ook onze evenementen, ontwikkeltrajecten en onderzoeken onder de loep. We tonen aan hoe we de beeldvorming van het sociaal-cultureel werk aanpakken, hoe we onze rol als kennisknooppunt opnemen en hoe we dat alles ondersteunen met ons digitaal platform. Tot slot houden we in dit jaarverslag ook ons zakelijk plan en financieel beleid tegen het licht.

Als rode draad doorheen dit verslag illustreren we onze resultaten met kerncijfers en bieden we in de vorm van ‘Uitgelicht’-bijdragen inkijk in een aantal activiteiten die we het afgelopen jaar op touw hebben gezet.

Dit jaarverslag is een concrete vertaling van de plannen en ambities uit ons beleidsplan en van de manier waarop we die realiseren. Socius staat de komende beleidsperiode voor een uitdagende opdracht. Een uitdaging waar we als team graag onze schouders zetten. De manier waarop we de eerste etappe hebben afgelegd, geeft alvast de nodige energie om de komende jaren op de ingeslagen weg verder te gaan.

Bekijk hier de hoofdpunten uit het jaarverslag.

  • Max Frans & Mieke Vasseur
  • 2022
  • Gratis

Scroll to Top