apr
25
2024

Jaarverslag 2023

Met dit jaarverslag zijn we over de helft van de beleidsperiode 2021-2025. Een beleidsperiode die voor ons als steunpunt heel wat nieuwe uitdagingen inhoudt. Die vertaalden we in een onderbouwd doelenkader en 10-puntenprogramma.  

In ons jaarverslag tonen we aan hoe we onze doelen en ambities realiseren.We overlopen de verschillende domeinen van onze werking. We staan niet alleen stil bij ons vormingsaanbod en de vraaggestuurde werking, maar nemen ook onze evenementen, ontwikkeltrajecten en onderzoeken onder de loep. We tonen aan hoe we de beeldvorming van het sociaal-cultureel werk aanpakken, hoe we onze rol als kennisknooppunt opnemen en hoe we dat alles ondersteunen met ons digitaal platform. Tot slot houden we in dit jaarverslag ook ons zakelijk plan en financieel beleid tegen het licht. 

Als rode draad doorheen dit verslag illustreren we onze resultaten met kerncijfers en bieden we in de vorm van ‘Uitgelicht’-bijdragen inkijk in een aantal activiteiten die we in 2023 op touw hebben gezet.

Bekijk hier de hoofdpunten uit het jaarverslag.

  • Max Frans
  • 2024
  • gratis

Scroll to Top